פרס ראשון באיור כרזות, יפן

Amixas Festival, winning a contest, Japan